Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego, zgodnie z art. 88f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, opracowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej we współpracy z właściwymi dyrektorami urzędów morskich.
 
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane w ramach projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB - Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu.
 
Mapy zagrożenia powodziowego zostały sporządzone dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP).
 
Przekazanie przez Prezesa KZGW ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o których mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2015 r.
 
Przekazanie przez Dyrektora RZGW Szczecin ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o których mowa w art. 88f ust. 4 ustawy Prawo wodne nastąpiło w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Mapy zagrożenia powodziowego przedstawiają :
    -  obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%);
    -  obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (1%),
    -  obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%),
    -  obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego i wału przeciwsztormowego

Mapy ryzyka powodziowego przedstawiają wartości potencjalnych strat powodziowych dla obszarów wskazanych na mapach zagrożenia powodziowego oraz negatywne konsekwencje dla ludności, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej.

 

 

Przydatne linki:
http://mapy.isok.gov.pl - Mapy w formacie PDF umieszczone na Hydroportalu KZGW
http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego - Rozszerzone informacje nt. MZP i MRP
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wstepna-ocena-ryzyka-powodziowego.html - Rozszerzone informacje nt. WORP.