Prace studialne OKI Szczecin

Wykaz obowiązujących studiów ochrony przeciwpowodziowej

 

Nazwa

rzeki / obszaru / zbiornika wodnego

Odcinek
[km]

Czerwona 0 - 24
Dzierżęcinka 0 - 18
Ilanka (dopływ Odry) 0 - 59
Ina 101 - 118
Kanał Luboński 0 - 8
Konotop 0 - 18
Krąpiel 0 - 41
Kurzyca 0 - 22
Mała Ina 0 - 56
Myśla 0 - 80
Pliszka 0 - 70
Płonia 0 - 73
Rurzyca 0 - 46
Słubia 0 - 32
Struga Malechowska 0 - 5
Struga Popowska (Młyńska Struga) 0 - 12
Strzeżenica 0 - 11
Tymienica 0 - 14
Tywa 0 - 52
Unieść 9 - 12
Jezioro Jamno całe
Przymorze od Malechowskiej Strugi Martwej Wody całe

 

Mapka orientacyjna obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią (OBZP) wyznaczonych w studiach ochrony przeciwpowodziowej Dyrektora RZGW Szczecin, obowiązujących jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią (OSZP).